Mạch máu vùng mặt và xử lý biến chứng tiêm Filler B0 t0x

26/02/2022

Mạch máu vùng mặt và xử lý biến chứng tiêm Filler B0 t0x

Cách xử lý biến chứng sau tiêm filler b0 t0x

Mục lục sách Mạch máu vùng mặt và xử lý biến chứng tiêm Filler B0 t0x

Tài liệu gồm 6 chương, 186 trang, hơn 200 hình ảnh minh họa cụ thể

Chương 1 Giải phẫu chung vùng mặt và cổ.
Chương 2 Giải phẫu lâm sàng để tiêm Toxin Botulinum.
Chương 3 Giải phẫu lâm sàng vùng mặt Trên để tiêm Chất làm đầy.
Chương 4 Giải phẫu lâm sàng vùng mặt Giữa để tiêm Chất làm đầy.
Chương 5 Giải phẫu lâm sàng vùng mặt Dưới để tiêm Chất làm đầy.
Chương 6 Điều trị các biến chứng sau khi tiêm filler.

Mạch máu vùng mặt và xử lý biến chứng tiêm Filler B0 t0x

Thông tin sách:
Sách: 190 trang.
Khổ: A4, in màu.